DỰ BÁO THỦY VĂN TỪ NGÀY 11- 20 THÁNG 02 NĂM 2020 TỈNH BÌNH THUẬN

Đăng 11-01-2015 11:29 bởi Admin tại mục Dự báo 10 ngày (cập nhật lúc 11-02-2020 15:42)

Hinh-anh
Các sông chính:Xu thế mực nước trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao mực nước ít thay đổi đến dao động nhỏ, trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy mực nước ít thay đổi.
            Mực nước trung bình tuần: Trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao và trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy đạt giá trị thấp hơn TBNN.
Dự báo mực nước tuần 2 tháng 02 năm 2020
          Tà Pao:       Htb = 115.90m;  Hmax = 116.60m;  Hmin = 115.60m
          Sông Lũy:   Htb =   23.00m;  Hmax =   23.40m;  Hmin =  22.95m
Đã xem 18561 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...