DỰ BÁO THỦY VĂN TỪ NGÀY 11- 20 THÁNG 11 NĂM 2020 TỈNH BÌNH THUẬN

Đăng 11-01-2015 11:29 bởi Admin tại mục Dự báo 10 ngày (cập nhật lúc 11-11-2020 16:15)

Hinh-anh
 Thuỷ văn:
            a. Các sông chính: Xu thế mực nước trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao dao động trong khoảng thấp hơn cấp BĐI do ảnh hưởng điều tiết của nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và đập dâng Tà Pao; trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy mực nước dao động nhỏ; trên sông Cà Ty tại trạm Phan Thiết mực nước dao động do ảnh hưởng của thủy triều.
            Mực nước trung bình tuần: Trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao đạt giá trị thấp hơn TBNN; trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy đạt giá trị cao hơn TBNN, trên sông Cà Ty tại trạm Phan Thiết đạt giá trị thấp hơn đến xấp xỉ TBNN cùng kỳ.
            b. Các sông nhỏ: mực nước dao động nhỏ.
Dự báo mực nước tuần 2 tháng 11 năm 2020
          Tà Pao:       Htb = 116.30m; Hmax = 117.30m; Hmin = 115.70m
          Sông Lũy:   Htb =   24.00m; Hmax =   24.80m; Hmin = 23.50m
          Phan Thiết: Htb =   +0.13m; Hmax =   +0.85m; Hmin = -0.95m
III. ĐỀ NGHỊ:         
Đã xem 19912 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 8
  • khi tuong thuy vanảnh 1
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...