THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 2 THÁNG 6 NĂM 2021

Đăng 06-07-2021 20:25 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng (cập nhật lúc 06-07-2021 20:26)

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 26.9 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.2°C, tổng lượng mưa là 33mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.6°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 0.9°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 11mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 18mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 23/6-01/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
34.6
26.8
30.7
38.2
Trong tuần
33.5
26.9
30.2
33
Tuần tới
33-36
25-28
29-32
10-20
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ - làm đòng, trà chính vụ đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh, trà muộn đang trong giai đoạn mạ. Trong giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Ngoài ra, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá,.. phát sinh gây hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng; bọ trĩ, sâu keo, ... hại lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Ốc bươu vàng, ... hại nặng cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn mạ; Chuột hại rải rác trên các trà lúa. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Cần đề phòng rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn bệnh đen lép thối hạt, ... tiếp tục gây hại.
Cây ngô: vụ Hè Thu đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá – trỗ cờ. Thời kỳ cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Độ ẩm thích hợp nằm trong khoảng 60 – 65% (65-70%). Lượng nước cần khoảng 28 – 35m3. nước/ngày/ha. Giai đoạn trỗ cờ nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Lượng nước cần khoảng 28 - 35 m3, nước/ngày/ha.Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này. Sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng trên ngô Hè Thu mới gieo, mức độ hại phổ biến từ mức nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Lưu ý sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... gây hại.
Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn phát triển thân lá – nuôi củ; vụ Hè Thu đang trong giai đoạn xuống giống – PTTL. Trong giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm, là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh khảm lá tiếp tục phát sinh gây hại và gia tăng diện tích nhiễm bệnh trên các diện tích sắn trồng mới bằng nguồn giống không sạch bệnh tại các vùng trồng sắn. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh khảm lá và các sâu bệnh gây hại khác.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn. Ruồi đục hành, rệp, bệnh đốm lá, ... tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình.; bệnh thán thư, thối nhũn,.. hại tăng trên cây họ cà; dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ.
Mía: đang trong giai đoạn cây con, vươn lóng. Giai đoạn cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ này mía cần nhiều nước nhầt, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Lưu ý rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân..phát sinh gây hại. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh chồi cỏ.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm, cho thấy nền nhiệt độ thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này; Ngoài ra, bệnh đốm nâu, thán thư, ... phát sinh gây hại. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh đốm nâu và thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn quả non – thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh gây hại cho sầu riêng như bệnh thán thư, sâu đục thân, nấm hồng, xì mủ.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn ra hoa – quả non. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.9°C đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 30.2°C và tổng lượng mưa là 33 mm, cho thấy điều kiện thời tiết trong phạm vi sinh trưởng và phát triển tốt của cây hồ tiêu. Ngoài ra, tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... phát sinh và gây hại. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm. Lưu ý chăm sóc các vườn cây đang bị nhiễm bệnh, đề phòng việc lây lan của sâu bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 10 – 20mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
 

Người thực hiện

Kiểm soát

Lê Thị Thanh Nga

Phạm Thị Kim Phụng

 
Đã xem 253 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 4
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông