THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 3 THÁNG 7 NĂM 2021

Đăng 07-08-2021 22:37 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 27.2 - 34.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.9°C, tổng lượng mưa là 31mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.5°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.8°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 21.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 10.3mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 01-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
32.1
26.2
29.1
52.9
Trong tuần
34.6
27.2
30.9
31
Tuần tới
31-34
25-28
28-31
20-40
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà sớm đang trong giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh, trà chính vụ đang trong giai đoạn đứng cái – đòng trỗ, trà muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái; Lúa Xuân Hè (Bình Định) đang trong giai đoạn chắc xanh – thu hoach; Lúa Mùa 2021 (Bình Định) giai đoạn sinh trưởng phổ biến mạ - đẻ nhánh; Lúa Vụ 3 (Bình Định) đang trong giai đoạn giao sạ - mạ. Trong giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm, là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Mặt khác, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông gây hại cục bộ lúa trỗ - chín; Chuột: Hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Ốc bươu vàng: Gây hại nhẹ trên lúa vụ 3, vụ Mùa giai đoạn mạ.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm. Đề phòng rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục phát sinh, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, chuột, ốc bươu vàng gây hại trên các trà lúa. Lưu ý đảm bảo đủ nước cho cây lúa trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển.
Cây ngô: vụ Hè Thu đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá, trỗ cờ - thâm râu. Đối với giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Độ ẩm thích hợp nằm trong khoảng 60 – 65% (65-70%). Lượng nước cần khoảng 28 – 35m3. nước/ngày/ha. Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Lượng nước cần khoảng 28 - 35 m3, nước/ngày/ha. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm, là điều kiện thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Ngoài ra, sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh và gây hại trên ngô giai đoạn phát triển thân lá, trỗ cỡ, mức độ hại phổ biến từ mức nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... tiếp tục hại phát sinh gây hại cục bộ.
Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn phát triển thân lá – nuôi củ; vụ Hè Thu đang trong giai đoạn cây con – PTTL. Giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh và gia tăng gây hại ở những vùng nhiễm bệnh. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm. Lưu ý các đối tượng nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá - nuôi củ.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Bệnh mốc sương, xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn. Dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ..
Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ này mía cần nhiều nước nhầt, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân..phát sinh gây hại. Lưu ý bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm cho thấy nền nhiệt độ thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này; Ngoài ra, Bệnh đốm nâu, thán thư, ... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng do điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm. Tiếp tục phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm, là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm. Lưu ý như bệnh thán thư, sâu đục thân, nấm hồng, xì mủ..tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 27.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.9°C và tổng lượng mưa là 31mm, là điều kiện thuận lợi cho hồ tiêu sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng tại các vườn kém chăm sóc, hại nặng cục bộ; Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc+ cành...hại chủ yếu ở giai đoạn quả non. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa từ 20 – 40mm. Lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 31 – 34°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 28 – 31°C, tổng lượng mưa dao động từ 20 – 40mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
 

Người thực hiện

Kiểm soát

Lê Thị Thanh Nga

Phạm Thị Kim Phụng

 
Đã xem 199 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van......
  • khi tuong thuy van...