BẢN TIN CẢNH BÁO HẠN HÁN, THIẾU HỤT NGUỒN NƯỚC
Ở KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN

Đăng 10-05-2020 19:14 bởi Admin

 1. Hiện trạng nguồn nước khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên

Từ đầu mùa khô đến nay, tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên lượng mưa phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN).
Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 15-60%; đặc biệt trên các sông ở một số tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và Đắk Lắk thấp hơn 50-60%.
Dung tích nhiều hồ chứa thủy điện và thủy lợi ở mức thấp so với TBNN, đặc biệt là các hồ chứa ở Ninh Thuận, Bình Thuận ở mức rất thấp, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước.
Tình trạng hạn hán, thiếu nước đã xảy ra tại một số tỉnh như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk.
Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán hiện tại ở cấp 1-2.
 
2. Cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong các tháng tiếp theo
Trong các tháng tiếp theo, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục thiếu hụt nhiều so với TBNN.
Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt từ 35-65% so với TBNN, có sông thiếu hụt trên 70%; trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Dung tích các hồ chứa tiếp tục suy giảm, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chỉ đạt từ 10-30%.
Từ nay đến hết tháng 5/2020, tình trạng hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn ra tại các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Từ tháng 6-8, tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán tại các tỉnh ở cấp 1-2, riêng tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận ở cấp 2-3.
Tin phát lúc: 20h00 ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van......
  • khi tuong thuy van...