Dự báo thời tiết từ ngày 15-24 tháng 1/2018 tỉnh Bình Định

Đăng 16-01-2018 14:34 bởi Admin tại mục Dự báo 10 ngày (cập nhật lúc 23-01-2018 14:19)

 

TT
Điểm Dự báo
Thời gian
ngày 16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
Đêm nay (15/01/2018)
Ngày mai
1
VĨNH THẠNH
Thời tiết
Nhiều mây, không mưa
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
-
-
-
2,0
3,0
-
-
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
25
26
25
25
27
28
28
29
29
Thấp nhất
20
 
21
22
22
21
21
22
22
22
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
74-92
70-90
77-95
76-95
78-95
69-88
68-88
68-88
68-87
2
AN LÃO
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, có mưa nhỏ
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
4,0
5,0
1,0
1,0
0,5
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
25
26
25
25
26
27
27
29
29
Thấp nhất
20
 
21
21
22
21
21
22
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
80-95
70-90
80-97
80-96
76-95
69-88
68-88
68-88
68-87
3
HOÀI ÂN
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào nhẹ
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
4,0
5,0
1,0
-
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
26
26
27
26
26
27
28
28
29
Thấp nhất
20
 
22
22
22
22
21
21
22
22
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
70-95
70-88
77-96
76-95
76-95
69-88
68-88
68-88
68-87
4
HOÀI NHƠN
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào nhẹ
Nhiều mây, không mưa
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, có mưa nhỏ
mây thay đổi, có mưa nhỏ
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
2,0
5,0
1,0
0,5
0,5
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
24
25
26
26
26
28
27
28
28
Thấp nhất
20
 
21
22
22
22
21
21
22
22
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
75-96
70-92
75-95
77-97
78-97
75-95
68-88
68-88
68-86
5
PHÙ MỸ
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
2,0
5,0
1,0
-
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
26
26
26
26
26
26
28
28
28
Thấp nhất
21
 
22
22
22
22
22
22
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
75-95
70-90
77-95
75-96
75-93
75-90
68-85
68-85
68-85
6
TÂY SƠN
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
2,0
4,0
1,0
-
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
25
27
26
26
26
27
28
28
29
Thấp nhất
20
 
21
21
22
22
21
21
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
70-95
70-88
80-95
80-96
76-95
69-88
68-88
68-88
68-87
7
VÂN CANH
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
5,0
-
-
6,0
7,0
3,0
-
1,0
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
25
26
27
26
26
27
28
28
28
Thấp nhất
20
 
21
22
22
22
22
22
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
82-96
70-88
80-97
82-97
77-92
72-92
68-84
68-84
68-84
8
AN NHƠN
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, có mưa nhỏ
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
0,7
-
-
2,0
2,0
0,5
0,3
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
26
26
27
26
26
27
28
28
28
Thấp nhất
20
 
21
22
22
22
22
22
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
82-96
70-88
80-97
82-97
77-92
72-92
68-84
68-84
68-84
9
PHÙ CÁT
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
0,8
-
-
2,0
2,0
0,5
-
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
26
26
26
26
26
26
28
28
28
Thấp nhất
20
 
22
22
22
22
22
22
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
75-95
70-90
77-95
75-96
75-93
75-90
68-85
68-85
68-85
10
TUY PHƯỚC
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
3,0
2,0
1,0
-
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
25
26
27
26
26
27
28
28
28
Thấp nhất
21
 
22
22
22
22
22
22
22
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
82-96
70-88
80-97
82-97
77-92
72-92
68-84
68-84
68-84
11
thành phố QUY NHƠN
Thời tiết
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu
Nhiều mây, có mưa rào
Nhiều mây, có mưa rào
mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng
mây thay đổi, có mưa nhỏ
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
mây thay đổi, không mưa, ngày nắng
Lượng mưa (mm)
1,0
-
-
3,0
5,0
1,0
0,7
-
-
-
Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
 
25
26
27
27
28
28
28
28
28
Thấp nhất
21
 
22
22
22
23
23
23
23
23
Gió
Hướng
Đông bắc (NE)
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
Tốc độ (cấp)
3-4
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Độ ẩm tương đối %
82-97
70-88
82-97
82-97
77-95
70-90
67-85
67-85
65-85
Đã xem 10001 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 6
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van.....