CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI TỈNH NINH THUẬN

Đăng 10-04-2019 16:16 bởi Admin tại mục Tin khoa học (cập nhật lúc 10-04-2019 16:30)

Hinh-anh

 1. Giới thiệu về bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Ninh Thuận.

ThS. Bùi Văn Chanh
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bô

Theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận”, ThS. Võ Anh Kiệt làm chủ nhiệm. Sau hai năm thực hiện, ngày 27 tháng 02 năm 2019 đề tài trên đã được nghiệm thu tại Sở Khoa học và Công nghê tỉnh Ninh Thuận. Kết quả của đề tài đã chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai theo Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai, đồng thời điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với đặc điểm của địa phương.
Đề tài đã điều tra xã hội học chi tiết đến cấp thôn tại 65 xã, phường, thị trấn của tỉnh Ninh Thuận, mỗi xã gồm 6 phiếu dành cho người dân và 1 phiếu dành cho cán bộ xã. Sử dụng các mô hình toán, phương pháp nội suy, hồi quy để chi tiết các yếu tố khí tượng thủy văn theo không gian để xây dựng bản đồ hiểm họa. Các dữ liệu được số hóa các thuộc tính về tính nhạy, khả năng chống chịu, phơi bày và hiểm họa. Bộ chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp được tính toán bằng cách chồng chập các lớp thông tin về tính nhạy, khả năng chống chịu, phơi nhiễm và hiểm họa thông qua xây dựng công thức cộng về rủi ro của IPCC trên phần mềm MapInfo 15.0. Trọng số của bộ chỉ số thành phần và tổng hợp trong công thức tính chỉ số rủi ro theo IPCC được xác định bằng phương pháp phân tích hệ thống thứ bậc (AHP - Analytic Hierarchy Process). Dữ liệu được chuẩn hóa bằng phương pháp xác định chỉ số phát triển con người (HDI) của UNDP công bố năm 2006.
2. Kết quả chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Ninh Thuận.
Đề tài đã chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai cho 5 hiện tượng gồm: bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ứng với các tần suất 1%, 3%, 5% và 10%. Đề tài đã xây dựng được bản đồ chi tiết cấp đô rủi ro thiên tai do tổ hợp các hiện tượng gồm: lũ lụt tổ hợp với mưa lớn, lũ lụt tổ hợp với xả hồ, hạn hán tổ hợp với nắng nóng. Bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai được xây dựng trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 và 1/25.000 bằng các phương pháp như trên và quản lý, lưu trữ bằng phần mềm MapInfo. Ngoài ra đề tài còn xây dựng được phần mềm hỗ trợ cảnh báo chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai và website truyền tải thông cảnh báo thiên tai, dự báo khí tượng thủy văn bằng công nghệ WebGIS. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Khí tượng Thủy văn và tạp chí Tài nguyên Môi trường. Một số sản phẩm điển hình của đề tài như sau.
 
Description: E:\De tai rui ro Ninh Thuan\Bc Ban do chuyen de\Bao (new)\Cap do Rui ro\baoTtam.bmp
Description: X3n050
Hình 2. Bản đồ rủi ro do mưa lớn 3 ngày lớn nhất tần suất 5%
 
Description: X5n010
Description: NangNong030
Hình 3. Bản đồ rủi ro do mưa lớn 5 ngày lớn nhất tần suất 1%
Hình 4. Bản đồ rủi ro do nắng nóng tần suất 3%
 
Description: HanHan6T100
Description: HanHan2T100
Hình 5. Bản đồ rủi ro do hạn hán 6 tháng tần suất 10%
Hình 6. Bản đồ rủi ro do hạn hán 2 tháng tần suất 10%
 
Description: HanHan3T100
Description: Description: NangNong005
Hình 7. Bản đồ rủi ro do hạn hán 3 tháng tần suất 10%
Hình 8. Bản đồ rủi ro do hạn hạn 3 tháng tổ hợp với nắng nóng tần suất 10%
 
Description: E:\De tai rui ro Ninh Thuan\Bc Noi dung\Bando.BMP
Description: E:\De tai rui ro Ninh Thuan\Bc Noi dung\Bando.BMP
Hình 9. Bản đồ rủi ro do ngập lụt hạ lưu sông Cái Phan Rang tần suất 3%
Hình 10. Bản đồ rủi ro do ngập lụt hạ lưu sông Cái Phan Rang tần suất 5%
Bộ công cụ được lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Visual Studio 2015. Đây là ngôn ngữ lập trình mới, giao diện đẹp, có nhiều ứng dụng và hỗ trợ. Trong chương trình đã xây dựng thuật toán về chuẩn hóa theo phương pháp HDI và thuật toán tính toán các chỉ số về hiểm họa, tính nhạy, khả năng chống chịu và phơi nhiễm theo phương pháp của AHP. Chương trình được kết nối với cơ sở dữ liệu về tính nhạy, khả năng chống chịu, phơi nhiễm và các loại hiểm họa thiên tai. Kết quả chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai được hiển thị trong chương trình thông qua thư viện liên kết giữa Visual Basic 2015 và ArcGIS. Để tăng độ phân giải cấp độ rủi ro thiên tai, đề tài xây dựng chuyển hóa dữ liệu rủi ro thành ma trận và nội suy cấp độ rủi ro.
Hình 11. Chi tiết cấp độ rủi ro do bão
 
Hình 12. Chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt
 

 

 

 

 

Đã xem 9821 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 5
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 2
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 4