Thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Đăng 04-08-2021 10:31 bởi Admin tại mục Tin nội bộ

        Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 22 tháng 4 năm 2021, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ đã tổ chức buổi Hội thảo giữa Đài khu vực và Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh trực thuộc qua hệ thống trực tuyến, các nội dung được phổ biến đến các đơn vị và từng cán bộ viên chức tham gia công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn và hải văn để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.

          Nội dung của Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai sẽ thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết các độ rủi ro thiên tai.
Sau đây là những điểm mới trong Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai:
Phần I. Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Trên cơ sở kế thừa Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo, báo tin về thiên tai (gọi là Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg), bao gồm: điều kiện ban hành, nội dung, tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và động đất, sóng thần; xem xét, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tế. Đồng thời bổ sung những loại thiên tai: cháy rừng do tự nhiên; gió mạnh trên Biển Đông; sương mù; nước dâng trên vùng biển ven bờ và đảo của Việt Nam; lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối trên lãnh thổ Việt Nam, đây là những loại thiên tai được bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
1. Đối với bản tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)
a) Thay đổi điều kiện ban hành bản tin ATNĐ/bão trên Biển Đông và bản tin ATNĐ/bão khẩn cấp tại Điều 8:
- Tin ATNĐ đới/bão trên Biển Đông được ban hành khi bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và chưa có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong 24 giờ tới đối với ATND và 48 giờ tới đối với bão, không quy định khoảng cách vị trí tâm đến đất liền Việt Nam như trong Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg.
- Tin ATNĐ/bão khẩn cấp được ban hành khi ATNĐ/bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong 24 giờ tới đối với ATNĐ và 48 giờ tới đối với bão, không quy định khoảng cách tâm ATNĐ/bão đến đất liền Việt Nam như trong Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg.
b) Bổ sung loại Tin nhanh về ATNĐ, bão (cập nhật vị trí, cường độ bão thời điểm hiện tại) khi khi phát tin ATNĐ/bão khẩn cấp hoặc những trường hợp ATND/bão diễn biến phức tạp và được cập hằng giờ trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại khoản 5, Điều 8.
c) Điều chỉnh thời gian ban hành một số bản tin ATNĐ/bão tại Điều 13:
- Tin bão gần Biển Đông, Tin ATNĐ gần Biển Đông, Tin ATNĐ trên Biển Đông mỗi ngày ban hành 4 bản tin chính vào lúc: 2 giờ 00, 8 giờ 00, 14 giờ 00 và 20 giờ 00 (sớm hơn quy định hiện hành từ 30 phút đến 1 giờ).
- Tin ATNĐ khẩn cấp, Tin ATNĐ trên đất liền, Tin bão trên Biển Đông, Tin bão khẩn cấp, Tin bão trên đất liền mỗi ngày ban hành 8 bản tin chính vào lúc: 2 giờ 00, 5 giờ 00, 8 giờ 00, 11 giờ 00, 14 giờ 00, 17 giờ 00, 20 giờ 00 và 23 giờ 00 (bản tin lúc 8 giờ 00 và 20 giờ 00 sớm hơn quy định hiện hành 1 giờ).
2. Quyết định điều chỉnh điều kiện ban hành, nội dung, thời gian ban hành
bản tin ngập, lụt; dự báo, cảnh báo mưa lớn, nắng nóng; tần suất ban hành bản
tin cảnh báo, dự báo lũ cho phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của các bộ, ngành trong công tác phòng, chống thiên tai
a) Mưa lớn: Điều kiện ban hành bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn được điều chỉnh là bản tin được ban hành khi phát hiện lớn có khả năng xảy ra, không quy định có khả năng xảy ra trên diện rộng tại Điều 18.
Thời gian ban hành một số bản tin được điều chỉnh sớm hơn: từ 9 giờ 30
thành 9 giờ 00; 21 giờ 30 thành 21 giờ 00 tại Điều 16.
b) Lũ, ngập lụt: Điều kiện ban hành Tin cảnh báo ngập lụt được bổ sung điều kiện khi phát hiện các hiện tượng bất thường khác như nguy cơ cao vỡ đập, hồ chứa xả
nước, vỡ đê, tràn đê có khả năng gây ngập lụt cho khu vực bị ảnh hưởng
để đảm bảo đầy đủ trường hợp có thể xảy ra ngập lụt trong thực tế tại Điều 14.
Nội dung tin cảnh báo lũ, tin lũ và tin lũ khẩn cấp có một số thay đổi so với
quy định tại Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg:
- Tin cảnh báo lũ: Không đưa thông tin lượng mưa trên lưu vực, chỉ đưa thông tin hiện trạng mực nước trên lưu vực; không quy định thời gian ban hành bản tin tiếp theo.
- Tin lũ và tin lũ khẩn cấp: Nội dung tin lũ và tin lũ khẩn cấp không đưa thông tin hiện trạng diễn biến mưa sinh lũ.
c) Khi có lũ khẩn cấp thông tin về mực nước lũ trên các sông được cập nhật hằng giờ trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
Thời gian, tần suất ban hành bản tin lũ được điều chỉnh:
- Tin lũ trên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 02 ngày/bản tin (tăng tần suất so với quy định hiện tại 03 ngày/bản tin).
- Tin lũ trên sông Hồng, sông Thái Bình và các sông khác, mỗi ngày ban hành 03 bản tin vào lúc: 9 giờ 00, 15 giờ 30 và 21 giờ 00 (tăng 01 bản tin lúc 21 giờ 00).
- Tin lũ khẩn cấp trên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 01 ngày ban hành 01 bản tin (tăng tần suất so với quy định hiện tại 02 ngày/bản tin).
- Tin lũ khẩn cấp trên sông Hồng, sông Thái Bình và các sông khác, mỗi ngày ban hành 04 bản tin chính vào lúc: 3 giờ 30, 9 giờ 00, 15 giờ 30 và 21 giờ 00 (tăng 01 bản tin lúc 3 giờ 30).
3. Tin dự báo, cảnh báo nắng nóng: Tăng thời gian cảnh báo khả năng tiếp diễn nắng nóng trong 72 giờ đến 120 giờ tới (quy định hiện tại là 48 giờ đến 72 giờ).
4. Tin dự báo, cảnh báo hạn hán và sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán (nếu có)
Tin cảnh báo hạn hán được bổ sung cảnh báo sạt lở đất, sụt lún đất do hạn
hán nếu có để đảm bảo theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
5. Tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn
- Nội dung tin bản tin cảnh báo xâm nhập mặn được bổ sung nội dung
cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra xâm nhập mặn với độ mặn 1‰ trở lên
sâu trong nội đồng.
- Nội dung tin bản tin dự báo xâm nhập mặn bổ sung nội dung dự báo
phạm vi, thời gian chịu ảnh hưởng của độ mặn độ mặn 1‰; khoảng cách chịu
ảnh hưởng của độ mặn 1‰ trở lên tính từ cửa sông chính.
6. Quyết định bổ sung quy định chi tiết về điều kiện ban hành, nội dung, tần suất ban hành bản tin dự báo, cảnh báo đối với các thiên tai:
Gió mạnh trên biển; sóng lớn, sương mù; lốc, sét, mưa đá, sương muối, cháy rừng do tự nhiên.
Cụ thể, các nội dung bổ sung cho mỗi loại bản tin dự báo, cảnh báo đều bao gồm: Điều kiện ban hành, nội dung bản tin; tần suất và thời gian ban hành bản tin dự báo, cảnh báo.
7. Về truyền tin thiên tai:
- Quyết định đã bổ sung chế độ truyền phát tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên đối với Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam; chế độ truyền, phát tin về các loại thiên tai: sóng lớn, nước biển dâng do áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán và sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán, xâm nhập mặn, gió mạnh trên biển, sương mù, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối.
- Điều chỉnh chế độ truyền, phát tin về động đất, cảnh báo sóng thần mức 1 và mức 2 đối với Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam và hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho phù hợp và theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể, Tin cảnh báo sóng thần mức 1 và Tin cảnh báo sóng thần mức 2 được truyền phát ngay sau khi nhận được bản tin và phát 02 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. Sau đó cứ 15 phút, phát lại tin đã phát cho đến khi nhận được Tin cuối cùng về sóng thần hoặc Tin hủy cảnh báo sóng thần.
Phần II. Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
- Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai. Các nội dung điều chỉnh tập trung vào chi tiết cường độ thiên tai cho các khu vực; khả năng gây thiệt hại của các loại hình thiên tai được lồng ghép vào vùng ảnh hưởng của thiên tai và được chi tiết hơn so với quy định cấp độ rủi ro thiên tai hiện hành.
- Một số loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, hoặc dòng chảy có cùng nguyên nhân kích hoạt giống nhau là do mưa lớn, phạm vi khu vực xảy ra tương đồng nên được được ghép lại để xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai.
- Bổ sung quy định cấp độ rủi ro thiên tai do cháy rừng do tự nhiên.
- Để tránh hiểu nhầm trong quá trình thực hiện, các quy định về cấp độ rủi ro thiên tai được bổ sung từ “dự báo” hoặc “cảnh báo” vào trước quy định cấp độ rủi ro của các loại thiên tai.
Những nội dung sửa đổi chi tiết như sau:
1. Cấp độ rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới
- Chi tiết hóa các khu vực ảnh hưởng thành: Biển Đông; Vùng biển ven bờ, đất liền Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ; Đất liền Nam Trung Bộ; Đất liền Nam Bộ; Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên.
- Điều chỉnh phân cấp ATNĐ/bão chi tiết hơn thành 5 khoảng: cấp 6 – 9 (ATNĐ, bão); cấp 10 - 11 (bão mạnh); cấp 12 - 13 (bão rất mạnh); cấp 14 - 15 (bão rất mạnh); ≥ cấp16 (siêu bão).
1. Cấp độ rủi ro do nước dâng
- Bỏ cấp độ rủi ro 1.
- Chi tiết hóa khu vực ảnh hưởng theo 8 vùng biển của Việt Nam: Ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thanh Hóa; Ven biển các tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh; Ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; Ven biển các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định; Ven biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận; Ven biển các tỉnh Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu; Ven biển các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau; Ven biển các tỉnh Cà Mau đến Kiên Giang.
- Điều chỉnh độ cao mực nước ven biển theo các khoảng: 1 - 2 m, 2 - 3 m, 3 -
4 m, 4 - 5 m, 5 - 6 m, 6 - 8 m và trên 6 m.
3. Cấp độ rủi ro do mưa lớn
- Bổ sung cấp độ rủi ro 4.
- Điều chỉnh lượng mưa trong 24 giờ thành các khoảng: Từ 100mm đến 200mm/24 giờ; trên 200mm đến 400mm/24 giờ; trên 400mm/24giờ và bổ sung cường độ mưa 50mm – 100mm/12 giờ.
- Bổ sung khu vực ảnh hưởng “ven biển”; bổ sung thời gian kéo dài “trên 4 ngày”.
4. Cấp độ rủi ro do lũ, ngập lụt
- Điều chỉnh khu vực ảnh hưởng theo các lưu vực sông như quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg thành các khu vực theo trạm thủy văn.
- Mực nước lũ được chi tiết thành các khoảng: BĐ1 đến dưới BĐ2; BĐ2 đến dưới BĐ3; BĐ3 đến dưới (BĐ3+0.3 m); (BĐ3+0.3 m) đến dưới (BĐ3+1.0 m); (BĐ3+1 m) đến lũ lịch sử; trên lũ lịch sử.
5. Cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
- Ghép thiên tai “sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy” với “sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy” để xác định cấp độ rủi ro thiên tai.
- Cấp độ rủi ro đươc xác đinh dự trên các yếu tố: Thời gian mưa trước đó (ngày). Tổng lượng mưa 24 giờ (mm); Vùng có nguy cơ (phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, khu vực chịu ảnh hưởng dựa trên kết quả nghiên cứu của Viện Khí tượng thủy văn và Viện Địa chất khoáng sản) bao gồm: thấp; trung bình, cao, rất cao.
6. Cấp độ rủi ro do nắng nóng
- Tăng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 (từ cấp 1 đến cấp 4).
- Chi tiết khu vực ảnh hưởng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
- Điều chỉnh chi tiết khoảng nhiệt độ cao nhất ngày thành: từ 39 -40 0C; trên 37 đến 39  0C; trên 39 đến 41  0C; trên 41  0C và thời gian kéo dài lên đến 25 ngày và trên 25 ngày.
7. Cấp độ rủi ro do hạn hán hoặc sạt lở sụt lún đất do hạn hán
- Chi tiết khu vực ảnh hưởng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
- Điều chỉnh khoảng thời gian thiếu hụt mưa trên 50% trong khu vực (từ 3 - 6 tháng và trên 6 tháng thành từ 3 -  tháng và trên 5 tháng).
8. Cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn
- Cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn tăng từ 2 cấp độ lên 4 cấp (từ cấp 1 đến cấp 4.
- Chi tiết khu vực ảnh hưởng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
- Điều chỉnh chi tiết khoảng cách xâm nhập mặn tính từ cửa sông theo độ mặn độ mặn 1 ‰ và 4 ‰: từ 15-25 km; Trên 25 - 50 km; Trên 50- 90 km; >90 km.
9. Cấp độ rủi ro do gió mạnh trên biển
- Bỏ cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, phân thành 2 cấp, cấp 2 và cấp 3 (Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg quy định từ cấp 1 đến cấp 3).
- Chi tiết cấp gió thành các khoảng: 6; 7-8 và trên 9.
10. Cấp độ rủi ro do sương mù
- Cấp độ rủi ro do sương mù được chia làm 2 cấp, cấp 1 và cấp 2 (Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg chia làm 3 cấp từ cấp 1 đến cấp 3).
- Phạm vi ảnh hưởng: bổ sung theo vùng hoạt động của các phương tiện giao thông (trên sông và đường đèo núi và đường cao tốc).
11. Cấp độ rủi ro do lốc, sét, mưa đá
Điều chỉnh chi tiết phạm vi ảnh hưởng và khu vực ảnh hưởng: chi tiết theo số huyện và xã trong một tỉnh.
12. Cấp độ rủi ro do rét hại, sương muối được điều chỉnh chi tiết vùng ảnh hưởng
Vùng núi, trung du Bắc Bộ; Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; Vùng núi, trung du Bắc Bộ; Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; Vùng núi, trung du Bắc Bộ; Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
13. Cháy rừng do tự nhiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng mới cấp độ rủi ro thiên tai. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định dựa vào các yếu tố
Nhiệt độ cao nhất trong ngày; độ ẩm không khí trung bình ngày; tốc độ gió cao nhất ngày; loại rừng; vùng ảnh hưởng.
14. Cấp độ rủi ro do sóng thần
- Bổ sung cấp độ rủi ro thiên tai 1 và 2 (Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg quy định từ cấp 3 đến cấp 5).
- Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định theo chiều cao sóng và cường độ sóng thần
Phần III. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc dự báo, cảnh báo
và truyền tin về thiên tai
- Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định rõ hơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên.
- Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ sung nội dung chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp nghiệp ban hành bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng do tự nhiên; xây dựng, lắp đặt trạm hoặc bổ sung thêm các thiết bị quan trắc khí tượng để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng.
- Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã bổ sung chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã thực hiện các quy định về truyền tin thiên tai có liên quan trực tiếp đến địa phương.
 
PHÒNG DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Đã xem 3930 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...