BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN
TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG THUỘC KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA NGÀY 9/10/2021

Đăng 09-10-2021 09:49 bởi Admin tại mục Dự báo hàng ngày

 

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Cái Nha Trang ít biến đổi đến dao động nhỏ.
I.                   Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm
Đơn vị: cm
Sông
Trạm
Thực đo
Dự báo
7h
09/10
13h
09/10
19h
09/10
01h
10/10
07h
10/10
Dinh
Ninh Hòa (H)
225
224
223
226
227
Cái Nha Trang
Đồng Trăng (H)
296
295
294
296
298
Đồng Trăng (Q, m3/s)
60,0
59,1
58,3
60,0
61,7
Diên Phú (H)
239
240
238
241
242
 
Đã xem 202 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông