BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY
(Từ ngày 06 - 15/02 năm 2023)

Đăng 05-02-2023 17:20 bởi Admin tại mục Dự báo hàng ngày

           1. Tình hình hải văn trong 24h qua
Độ cao sóng vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận phổ biến từ 1,5 - 2,5m. Khu vực Nam biển Đông bao gồm cả Quần đảo Trường Sa và huyện đảo Phú Quý độ cao sóng dao động từ 2,0 - 3,0m.
2. Dự báo thời tiết 72h tới
Ngày
Khu vực
Hiện tượng
thời tiết
Tầm nhìn xa
Gió
Trạng thái
mặt biển
Cảnh báo
Hướng
Cấp
06/02
Bình Định-Khánh Hòa
Không mưa
>10km
Đông
Cấp 4
Bình thường
Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
Ninh Thuận - Bình Thuận và quần đảo Trường Sa
Không mưa
>10km
Đông Bắc
Cấp 4-5
Bình thường
07/02
Bình Định-Khánh Hòa
Không mưa
>10km
Đông
Cấp 4
Bình thường
Ninh Thuận - Bình Thuận và quần đảo Trường Sa
Không mưa
>10km
Đông
Cấp 4-5
Bình thường
08/02
Bình Định-Khánh Hòa
Có mưa rào và dông vài nơi
>10km
Đông
Cấp 4
Bình thường
Ninh Thuận - Bình Thuận và quần đảo Trường Sa
Có mưa rào và dông vài nơi
>10km
Đông Bắc
Cấp 4-5
Bình thường
3. Dự báo hải văn trong 3 ngày tới
Bảng 1: Dự báo vùng biển
Vùng biển
 
Ngày
Yếu tố dự báo
Bình Định đến Ninh Thuận
Bình Thuận
Nam Biển Đông
06/02
Thủy triều
Hx (cm)
75
77
67
Thời gian
23h
15h
21h
Hm (cm)
-118
-146
-80
Thời gian
06h
07h
06h
Sóng biển
H (m)
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
07/02
Thủy triều
Hx (cm)
75
73
64
Thời gian
23h
00h
22h
Hm (cm)
-115
-142
-76
Thời gian
07h
08h
06h
Sóng biển
H (m)
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
08/02
Thủy triều
Hx (cm)
72
74
59
Thời gian
00h
01h
23h
Hm (cm)
-106
-132
-69
Thời gian
07h
08h
07h
Sóng biển
H (m)
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
 
Bảng 2: Dự báo điểm
Vùng biển
 
Ngày
Yếu tố dự báo
Quy Nhơn
Song Tử Tây
Trường Sa
Phú Quý
06/02
Thủy triều
Hx (cm)
66
66
67
69
Thời gian
21h
21h
21h
22h
Hm (cm)
-79
-77
-80
-93
Thời gian
05h
06h
06h
06h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
0,3 – 0,7
Hướng
Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
Nhiều hướng
07/02
Thủy triều
Hx (cm)
63
63
64
65
Thời gian
22h
22h
22h
23h
Hm (cm)
-76
-73
-76
-88
Thời gian
06h
06h
06h
07h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
0,3 – 0,7
Hướng
Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
Nhiều hướng
08/02
Thủy triều
Hx (cm)
58
56
59
59
Thời gian
23h
23h
23h
23h
Hm (cm)
-68
-66
-69
-82
Thời gian
06h
07h
07h
07h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
0,3 – 0,7
Hướng
Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
Nhiều hướng
4. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10
Từ ngày 09-15/02/2023, khu vực Nam Trung Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa suy yếu, từ 10 và 14/2 được tăng cường yếu lệch đông trở lại. Trên cao chịu sự khống chế của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ. Trường gió Đông Bắc có cường độ yếu đến trung bình.
Từ ngày 09 - 15/02/2023 mực nước triều khu vực Nam Trung Bộ cao nhất đạt từ 54 - 71cm xuất hiện từ 00h – 02h, mực nước triều thấp nhất đạt từ -119 đến -60cm xuất hiện từ 07h - 09h.
Dự báo chi tiết:
Vùng biển
 
Ngày
Yếu tố dự báo
Bình Định đến Ninh Thuận
Bình Thuận
Nam Biển Đông
09/02
Thủy triều
Hx (cm)
63
71
54
Thời gian
00h
02h
00h
Hm (cm)
-78
-119
-60
Thời gian
08h
09h
07h
Sóng biển
H (m)
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
10/02
Thủy triều
Hx (cm)
60
65
49
Thời gian
01h
02h
00h
Hm (cm)
-78
-98
-48
Thời gian
08h
09h
07h
Sóng biển
H (m)
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
1,0 – 2,0
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
11/02
Thủy triều
Hx (cm)
42
55
37
Thời gian
01h
03h
02h
Hm (cm)
-48
-75
-35
Thời gian
08h
10h
08h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
12/02
Thủy triều
Hx (cm)
34
56
24
Thời gian
15h
17h
14h
Hm (cm)
-30
-55
-22
Thời gian
22h
23h
21h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
13/02
Thủy triều
Hx (cm)
43
58
36
Thời gian
16h
17h
15h
Hm (cm)
-44
-58
-34
Thời gian
23h
23h
23h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
14/02
Thủy triều
Hx (cm)
57
61
48
Thời gian
17h
18h
15h
Hm (cm)
-56
-74
-44
Thời gian
00h
01h
23h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
15/02
Thủy triều
Hx (cm)
63
65
60
Thời gian
17h
19h
16h
Hm (cm)
-63
-96
-50
Thời gian
01h
02h
01h
Sóng biển
H (m)
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
1,5 – 2,5
Hướng
Đông Bắc
Đông Bắc
Đông Bắc
Dòng chảy
Vận tốc (m/s)
0,5 – 1,1
0,5 – 0,9
0,3 – 0,7
Hướng
 Tây Nam
Tây Nam
Nhiều hướng
 
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 06/02/2023
Tin phát lúc: 16h00
Đã xem 1719 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 4