Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc
Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng 29-01-2015 14:46 bởi Admin tại mục Tin Đảng (cập nhật lúc 29-01-2015 15:06)

Hinh-anh

     Căn cứ Điều lệ Đảng và Qui định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
     Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
     Xét đề nghị của Thường trực Đảng ủy Đài.


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
QUYẾT ĐỊNH


     Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (có danh sách kèm theo).
     Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhiệm vụ của các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội do đồng chí Trưởng ban phân công.
Các Tiểu ban giúp việc Đại hội có nhiệm vụ tham mưu, chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của các tiểu ban. Nhiệm vụ cụ thể của các đồng chí thành viên Tiểu ban do đồng chí Trưởng tiểu ban phân công.
Các tiểu ban phục vụ Đại hội tự giải thể khi kết thúc và hoàn thành xong nhiệm vụ của Đại hội.
     Điều 3: Thường trực Đảng ủy Đài, các chi bộ trực thuộc và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

NGUYỄN TẤN HƯƠNG

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐÀI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(Kèm theo Quyết định số / QĐ – ĐUĐ, ngày tháng 01 năm 2015
của Ban chấp hành Đảng bộ Đài)


I. BAN TỔ CHỨC
- Đ/c Nguyễn Tấn Hương Bí thư Đảng ủy Đài Trưởng ban
- Đ/c Võ Anh Kiệt Phó Bí thư Đảng ủy Đài Phó Trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Hồng Trường Ủy viên thường vụ  Phó Trưởng ban
- Đ/c Lê Văn Vinh  đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Trần Sỹ Dũng  đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Trần Công Danh  đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Văn Lý  đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Sỹ Thoại  đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Phạm Hùng Sơn  đảng ủy viên Ủy viên


II. CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC

1. Tiểu ban Nhân sự
- Đ/c Nguyễn Tấn Hương Bí thư Đảng ủy Đài Trưởng tiểu ban
- Đ/c Võ Anh Kiệt Phó Bí thư Đảng ủy Đài Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Hồng Trường Ủy viên thường vụ Ủy viên
2. Tiểu ban Nội dung
- Đ/c Võ Anh Kiệt Phó Bí thư Đảng ủy Đài Trưởng tiểu ban
- Đ/c Lê Văn Vinh  đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Nguyễn Văn Lý đảng ủy viên Ủy viên
3. Tiểu ban Khánh tiết
- Đ/c Nguyễn Hồng Trường Ủy viên thường vụ Trưởng tiểu ban
- Đ/c Nguyễn Văn Lý đảng ủy viên Ủy viên
- Đ/c Võ Thái Hoàng  PBT chi bộ Ủy viên
- Đ/c Bùi Văn Chanh  BT Đoàn cơ sở Ủy viên
- Đ/c Đặng Tố Uyên  đảng viên Ủy viên

 

 

 

 

Đã xem 6439 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...