Thông báo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng 07-03-2016 14:22 bởi Admin tại mục Pháp quy (cập nhật lúc 07-03-2016 14:45)

Hinh-anh

 

- Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT, ngày 31/12/2015 Quy định quy chuẩn quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

- Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT, ngày 31/12/2015 Quy định quy chuẩn quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT, ngày 13/01/2016 Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

- Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT, ngày 21/12/2015 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước chất lượng nước biển.

 - Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT, ngày 21/12/2015 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

 - Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT, ngày 21/12/2015 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

 - Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT, ngày 21/12/2015 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

 

 

 

 

 

kttvqg.gov.vn/van-ban-phap-luat/

Đã xem 13575 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 1
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 7
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...