THÔNG BÁO HẠN HÁN KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 14 NĂM 2022

Đăng 05-06-2022 07:12 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng (cập nhật lúc 05-06-2022 07:17)

Hinh-anh
I. Đặc trưng về tổng lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tuần
Diễn biến nhiệt độ tuần
Nhiệt độ không khí trung bình tuần này không thay đổi nhiều so với tuần trước (chênh lệch khoảng 0.6°C), trong đó nhiệt độ trung bình khu vực trong tuần cao nhất: 29.0°C, nhiệt độ trung bình thấp nhất: 27.9°C. (Nhiệt độ trung bình tuần trước: 27.9°C).
Trong tuần có mưa trên hầu hết trong vùng, lượng mưa lớn nhất trong toàn vùng: 27.4mm, thấp nhất vùng lượng mưa đạt 8.5mm. Lượng mưa lớn nhất trong vùng thấp hơn 62.2mm so với tuần trước, lượng mưa nhỏ nhất trong vùng cao hơn 4.7mm so với tuần trước (tuần trước lượng mưa lớn nhất đạt 89.6mm, lượng mưa thấp nhất đạt 3.8mm).
Diễn biến tổng lượng mưa tuần
Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng trong tuần
Tuần
Mưa cao nhất mm
Mưa thấp nhất mm
Nhiệt TB cao nhất °C
Nhiệt TB thấp nhất °C
Tuần 11
39.4
0.0
28.3
26.3
Tuần 12
76.6
2.9
28.6
28.0
Tuần 13
89.6
3.8
28.6
27.1
Tuần 14
27.4
8.5
29.0
27.9
II. Đặc điểm điều kiện về hạn nông nghiệp
Toàn vùng chuyển từ giai đoạn khắc nghiệt đến bắt đầu ẩm sang giai đoạn bắt đầu hạn đến bắt đầu ẩm, trong đó, cao nhất có khả năng chuyển từ giai đoạn khắc nghiệt sang giai đoạn bắt đầu hạn, một số điểm tiếp tục duy trì trong giai đoạn bắt đầu ẩm. Tính trung bình, toàn vùng đang trong giai đoạn bình thường.
* Cấp độ rủi ro thiên tai: Dựa trên các số liệu về hiện trạng diễn biến tổng lượng mưa, tổng lượng nước mặt và kết quả dự báo tình hình thiếu hụt tổng lượng mưa, tổng lượng nước mặt trên khu vực Nam Trung Bộ, theo quy định tại Điều 48 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cấp độ rủi ro do hạn hán của khu vực Nam Trung Bộ trong tuần 14 (từ ngày 11-20/5/2022) phổ biến tương đương ở dưới mức cấp 1.
Diễn biến hạn nông nghiệp
 

 

Đã xem 457 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017