THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2022

Đăng 05-07-2022 19:14 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 26.1 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.2°C, tổng lượng mưa là 91.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.7°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 63.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 30.4mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 36.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-03/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 03/7 cục bộ có nắng nóng. Từ ngày 04-11/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng.(Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
33.9
26.5
30.2
28.4
Trong tuần
32.3
26.1
29.2
91.5
Tuần tới
34.0-37.0
24.0-27.0
29.0-32.0
40.0-70.0
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:
Cây trồng
Mùa vụ
Đặc trưng sinh trưởng
Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa
Xuân Hè 2022 (Bình Định
Trỗ - chín – thu hoạch
Thời kỳ mạ nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển là 25 – 30°C. Giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, đòng trỗ nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh của cây lúa. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần Bọ trĩ, sâu keo...phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình  lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh;
- Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa Hè Thu sớm giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.
- Chuột: Hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn xuống giống - mạ; hại nhẹ rải rác lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.
Hè Thu sớm
Đòng - trỗ
Hè Thu chính vụ
Đẻ nhánh- Đứng cái
Hè Thu muộn
Xuống giống - mạ
Ngô
Hè Thu 2022
Cây con-Phát triển thân lá – trỗ cờ
Giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp cho ngô sinh trưởng và phát triển từ 25-28°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần sâu sâu xám, sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh khô vằn, chuột phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ.
Sắn
ĐX 2021-2022
PT thân lá - tạo củ
Nhiệt độ thích hợp cho sắn mọc mầm từ 25 - 27°C. sắn mọc mầm nhanh ở nhiệt độ từ 28.5 – 30°C. Giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn ở các giai đoạn này. Trong tuần bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan và gia tăng diện tích nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn.
Hè Thu 2022
Xuống giống- Cây con
Rau màu
Nhiều giai đoạn
Các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bọ trĩ, bệnh lở cổ rễ, bệnh sương mai tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự;
- Bệnh mốc sương, héo xanh, bệnh héo vàng tiếp tục hại trên cây họ bầu bí;
- Bệnh lở cổ rễ, chết ẻo, thối gốc phát sinh gây hại tăng trên rau giai đoạn cây con.
Mía
Đẻ nhánh - vươn lóng
Thời kỳ mía làm lóng vươn dài cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía trong tuần. Trong tuần rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân tiếp tục hại trên các ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh -  vươn lóng.
Thanh Long
Chăm sóc - thu hoạch
Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long. Trong tuần bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh, gây hại.
Sầu riêng
Nuôi quả - thu hoạch
Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Trong tuần bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu
Ra hoa, quả non
Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua. Trong tuần bệnh tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm, có khả năng phát sinh và gây hại tăng, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

Đã xem 1284 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...