THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2022

Đăng 14-01-2022 16:40 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 22.6 – 28.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.3°C, tổng lượng mưa là 50.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 24.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 16.9mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 30,6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 13-16/01, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 17-21/01, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-20/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
28.4
23.7
26
75.2
Trong tuần
28.1
22.6
25.3
50.6
Tuần tới
28-31
21-24
24.5-27.5
10-30
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:
Cây trồng
Mùa vụ
Đặc trưng sinh trưởng
Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa
Mùa chính vụ
Thu hoạch xong
Đối với giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp dao động từ 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê bảng 1 nhiệt độ dao động từ 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.
Trong tuần bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn trỗ - chín, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ; Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn cuối đẻ nhánh – đứng cái, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình.
Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 40 – 70mm. Lưu ý: Ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa, hại nặng cục bộ trên lúa Đông Xuân 2021 - 2022 giai đoạn xuống giống – đẻ nhánh – đứng cái. Ngoài ra, các đối tượng như bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo hại nhẹ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
Mùa muộn
Đòng trỗ - chín-TH
Thu Đông
Trỗ - chín
Đông Xuân sớm
Đẻ nhánh rộ- đứng cái
Đông Xuân chính vụ
Mạ - đẻ nhánh
Ngô
Vụ Mùa 2021
Phun râu–thu hoạch
Trong giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C. Ngô ở giai đoạn trỗ cờ, thâm râu nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Thống kê tại bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này.
Trong tuần các đối tượng sinh vật gây hại  như sâu keo mùa thu, sâu đục thân/bắp, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên ngô giai đoạn trỗ cờ - phun râu.
Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 40 – 70mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu và các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu đục thân/bắp, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn.
Đông xuân 2021-2022
Cây con - PTTL
Sắn
ĐX 2020 - 2021
Nuôi củ - TH
Đối với giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Theo thống kê tại bảng 1 nhiệt độ dao động 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm là điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn trong tuần này.
Trong tuần các đối tượng sinh vật gây hại như: bệnh khảm lá virú, bọ phấn trắng, rệp gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.
Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 40 – 70mm. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá virus, bọ phấp trắng, rệp gây hại cho các diện tích trồng sắn trong khu vực.
Hè Thu 2021
Tạo củ - thu hoạch
Vụ Mùa 2021
PTTL
ĐX 2021-2022
Mọc mầm – cây con
Rau màu
Nhiều giai đoạn
Các đối tượng sinh vật hại như sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự. Ngoài ra, cần chú ý ruồi đục lá, xoăn lá virus, đốm đen gây hại trên rau họ cà; bệnh lở cổ rễ gia tăng gây hại trên cà rốt, bí xanh, bí đỏ và rau các loại.
Mía
Tích lũy đường - thu hoạch
Thời kỳ mía làm lóng vươn dài cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ tích lũy đường nhiệt độ cần thấp dưới 20°C và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm để giúp cho quá trình chuyển hóa và tích lũy đường được tốt. Từ bảng 1 cho thấy tuần này, nhiệt độ dao động từ 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm là điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía trong tuần.
Trong tuần bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, mía trồng mới không sạch bệnh.
Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng trừ bệnh rệp xơ trắng, bệnh chồi cỏ.
Thanh Long
Chăm sóc - ra hoa - tạo quả
Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm. là điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long trong tuần, tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để bệnh đốm nâu tiếp tục phát triển và lan rộng.
Đối với tuần tiếp, cần lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư  và các sinh vật gây bệnh khác cho cây thanh long.
Sầu riêng
Chăm sóc sau thu hoạch
Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng  56-83mm/tuần. Theo thống kê nhiệt độ dao động từ 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua.
Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 40 – 70mm. Lưu ý bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu
Chắc quả-thu hoạch
Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.6°C đến 28.1°C, nhiệt độ trung bình 25.3°C và tổng lượng mưa 50.6 mm là điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua.
Trong tuần bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh tiếp tục phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn nuôi quả – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém.
Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 40 – 70mm. Lưu ý các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 40 – 70mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
 
thực hiện: Lê Thị Thanh Nga

Kiểm soát: Phạm Thị Kim Phụng

Đã xem 637 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 3
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanảnh 3
  • khi tuong thuy van...