THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 1 THÁNG 10 NĂM 2021

Đăng 13-12-2021 18:33 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 25.6 - 31°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.3°C, tổng lượng mưa là 260.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.2°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.5°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 161.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 83.8mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 110.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-13/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14-15/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16-18/10, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 19-21/10, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 19/10; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.(Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
30
25.1
27.5
98.9
Trong tuần
31
25.6
28.3
260.4
Tuần tới
30-33
23-26
26.5-29.5
100-200
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 1 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà muộn đang trong giai đoạn chín – thu hoạch; Lúa Mùa trà chính vụ đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh – đòng trỗ, trà muộn giai đoạn mạ; lúa Thu Đông đang trong giai đoạn mạ; Lúa Vụ 3 (Bình Định) đang trong giai đoạn đòng trỗ - thu hoạch. Đối với giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm là điều kiện thời tiết cho cây lúa sinh trưởng và phát triển bình thường trong các giai đoạn của tuần này, tuy nhiên do ảnh ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa Hè Thu, dập nát một số lúa vụ 3. Ngoài ra, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ,.. tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa (Hè Thu cuối vụ, lúa Mùa, lúa vụ 3); Ốc bươu vàng: Tiếp tục gây hại chủ yếu trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn từ Mạ - đẻ nhánh, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Đề phòng bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng ở Bình Thuận.
Cây ngô: vụ Hè Thu đang trong giai đoạn thâm râu – thu hoạch; vụ Mùa đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Độ ẩm thích hợp nằm trong khoảng 60 – 65% (65-70%). Lượng nước cần khoảng 28 – 35m3. nước/ngày/ha. Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Lượng nước cần khoảng 28 - 35 m3, nước/ngày/ha. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm là điều kiện thuận lợi cho ngô phát triển ở các giai đoạn trong tuần này. Ngoài ra, Sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... hại cục bộ. Ngoài ra, do thời tiết dự báo có mưa gia tăng cần chú ý thoát nước cho đồng ruộng.
Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch; vụ Hè Thu đang trong giai đoạn PTTL – tạo củ; vụ mùa đang trong giai đoạn cây con. Đối với giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Các đối tượng sinh vật gây hại như: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh, nhất là những vùng mới xuống giống.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, ....; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn. Dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ..
Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng, tích lũy đường. Thời kỳ cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ này mía cần nhiều nước nhầt, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Với điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay, mía bước vào giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường là những điều kiện rất thuận lợi cho rệp xơ trắng phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, mía trồng mới không sạch bệnh.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm cho thấy nền nhiệt độ thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này; Ngoài ra, bệnh đốm nâu, thán thư ... tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh do điều kiện thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao, có mưa nhiều. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non, nuôi quả. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25.6°C đến 31°C, nhiệt độ trung bình 28.3°C và tổng lượng mưa là 260.4mm là điều kiện thuận lợi cho hồ tiêu sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ... phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn quả non – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 30 – 33°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 26.5 – 29.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, lượng mưa vẫn ở mức cao, các cây trồng cần được chú ý thoát nước cho các ruộng/ vườn trũng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
 
Người thực hiện
Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nga
Phạm Thị Kim Phụng
 
Đã xem 1829 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...