THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021

Đăng 04-01-2022 20:47 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 23 - 27.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25°C, tổng lượng mưa là 82mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.6°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.8°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 65.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 27.3mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 13mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/12, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 25-30/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng ngày 27-28/12 trời lạnh. Từ ngày 31/12/2021-01/01/2022, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
27.7
20.8
24.2
147.2
Trong tuần
27.1
23
25
82
Tuần tới
28-31
21-24
24.5-27.5
70-120
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: lúa Mùa 2021 trà chính vụ đang trong giai đoạn trỗ - chín - thu hoạch, trà muộn đang trong giai đoạn đứng cái – đòng trỗ; lúa Thu Đông đang trong giai đoạn đòng trỗ; lúa Đông xuân 2021 – 2022 (chủ yếu ở Bình Định, Khánh Hóa, Ninh Thuận) đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Trong giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm là điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phát triển. Sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn trỗ - chín; mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ; bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn làm đòng - trỗ ở Ninh Thuận, Bình Thuận mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ trên những ruộng bón thừa phân đạm, giống nhiễm. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý: ốc bươu vàng, bọ trĩ, ruồi đục nõn hại nhẹ trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ; chuột gây hại rải rác trên các trà lúa.
Cây ngô: vụ mùa đang trong giai đoạn trỗ cờ - phun râu – thu hoạch, vụ Đông Xuân 2021 – 2022 đang trong giai đoạn cây con – PTTL. Trong giai đoạn cây con, PTTL nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ, thâm râu nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm chưa phải là điều kiện thuận lợi cho ngô sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật như: sâu xám, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn, chuột tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ngô tại các vùng trồng ngô.
Sắn: Đông – Xuân 2020 – 2021 đang trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch; Hè Thu 2021 đang trong giai đoạn tạo củ - tích lũy tinh bột, vụ Mùa 2021 giai đoạn cây con – PTTL, vụ Đông Xuân 2021 – 2022 đang trong giai đoạn cây con. Đối với giai đoạn PTTL sắn cần nhiệt độ khoảng 20 - 27°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp từ 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn trong tuần này. Các đối tượng sinh vật gây hại như: bọ phấn trắng, rệp gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý bệnh khảm lá virus tiếp tục phát triển và gây hại mạnh trên những diện tích đã nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn,, ... gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự. Ngoài ra, cần chú ý ruồi đục lá, xoăn lá virus, đốm đen gây hại trên rau họ cà; bệnh lở cổ rễ gia tăng gây hại trên cà rốt, bí xanh, bí đỏ và rau các loại.
Mía: đang trong giai đoạn vươn lóng – tích lũy đường. Thời kỳ mía làm lóng vươn dài cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ tích lũy đường nhiệt độ cần thấp dưới 20°C và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm để giúp cho quá trình chuyển hóa và tích lũy đường được tốt. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm là điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía trong tuần. Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý triển khai hiệu quả các biện pháp phòng trừ bệnh rệp xơ trắng, bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, ra hoa, tạo quả. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long trong tuần. Bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư và các sinh vật gây bệnh khác cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn nuôi quả - chắc quả. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 23°C đến 27.1°C, nhiệt độ trung bình 25°C và tổng lượng mưa là 82 mm là điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua. Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ... có khả năng phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn nuôi quả – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 28 – 31°C, tối thấp từ 22 – 24°C, trung bình từ 24.5– 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
 
Người thực hiện
Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nga
Phạm Thị Kim Phụng
Đã xem 761 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...