QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ

Đăng 23-03-2020 16:33 bởi Admin tại mục Tin ngành (cập nhật lúc 23-03-2020 16:34)

Hinh-anh

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 244 trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi 61 tỉnh, thành phố; phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội. Quyết định bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Quyết định này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; các cơ quan phòng chống thiên tai từ trung ương đến địa phương; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
Về nguyên tắc phân cấp báo động lũ: Cấp báo động lũ là sự phân định cấp độ của lũ; Mỗi cấp độ lũ được xác định thông qua một giá trị mực nước tương ứng quy định tại các trạm thủy văn trên sông, suối, phản ánh mức độ nguy hiểm của lũ cũng như mức độ ngập lụt do lũ gây ra. Cấp báo động lũ được phân thành ba cấp căn cứ vào đặc điểm, độ lớn mực nước lũ và mức độ tác động của lũ lụt đến an toàn đê điều, bờ, bãi sông, công trình và dân sinh, kinh tế - xã hội trên khu vực.
Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 244 trạm thủy văn chính trên sông thuộc phạm vi cả nước được quy định cụ thể tại Quyết định này. Đối với mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đối với các vị trí thuộc địa bàn quản lý của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà chưa được quy định sẽ do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. Đối với các vị trí nằm trên các đoạn sông giáp ranh giữa các tỉnh, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan phải trao đổi, thống nhất để ban hành một quy định chung về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại vị trí đó.
Về trách nhiệm thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ 5 năm tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung danh sách các trạm thủy văn được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả.
Theo Quyết định này, trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ bao gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có 15 trạm thủy văn được quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ, cụ thể như sau:
 
 
 
MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ
SỐ TT
Tên tỉnh
Tên sông
Trạm thủy văn
Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)
I
II
III
01
Bình Định
An Lão
An Hòa
22,0
23,0
24,0
02
Lại Giang
Bồng Sơn
6,0
7,0
8,0
03
Kôn
Bình Nghi
15,5
16,5
17,5
04
Kôn
Vĩnh Sơn
71,0
72,5
74,0
05
Kôn
Thạnh Hòa
6,0
7,0
8,0
06
Phú Yên
Kỳ Lộ
Hà Bằng
7,5
8,5
9,5
07
Ba
Củng Sơn
29,5
32,0
34,5
08
Đà Rằng
Phú Lâm
1,7
2,7
3,7
09
Khánh Hòa
Dinh Ninh Hòa
Ninh Hòa
4,2
5,0
5,7
10
Cái Nha Trang
Đồng Trăng
8,0
9,5
11,0
11
Ninh Thuận
Cái Phan Rang
Tân Mỹ
35,5
36,5
37,5
12
Cái Phan Rang
Phan Rang
2,5
3,50
4,5
13
Bình Thuận
Lũy
Sông Lũy
26,5
27,5
28,5
14
Cà Ty
Phan Thiết
1,0
1,5
2,0
15
La Ngà
Tà Pao
119,0
120,0
121,0
 
Trạm Thủy văn Quảng Ninh, tỉnh Ninh Thuận
Bài viết: Đặng Thanh Bình
Đã xem 1996 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 3
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van......
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...