THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 1 THÁNG 7 NĂM 2021

Đăng 20-07-2021 14:01 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng (cập nhật lúc 20-07-2021 14:05)

Hinh-anh
I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp
Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 7 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 26.3 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.1°C, tổng lượng mưa là 88.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.9°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± .9°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 27.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 28.8mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-13/7, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 14-16/7, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 17-18/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 19-21/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.(Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
34.8
26.8
30.8
60.9
Trong tuần
33.9
26.3
30.1
88.2
Tuần tới
33-36
25-28
29-32
50-100
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 1 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà sớm đang trong giai đoạn đứng cái – đòng trỗ, trà chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, trà muộn đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Thời kỳ mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Cần lưu ý, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận,...; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, chuột...phát sinh gây hại cục bộ trên các trà lúa; bọ trĩ, sâu keo... hại chủ yếu trên lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh; ốc bươu vàng tiếp tục lây lan theo nguồn nước, gây hại cục bộ trên lúa sạ muộn vùng trũng thấp.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đạp ôn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng…; sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ….gây hại.
Cây ngô: vụ Hè Thu đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá, trỗ cờ - thâm râu. Giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C. Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ, thâm râu nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Mặt khác, sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng trên ngô Hè Thu giai đoạn cây con 4-5 lá, mức độ hại phổ biến từ mức nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng trừ sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... gây hại.
Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn phát triển thân lá – nuôi củ; vụ Hè Thu đang trong giai đoạn xuống giống – PTTL. Trong thời kỳ phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Các đối tượng nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá - nuôi củ. Bệnh khảm lá tiếp tục phát sinh gây hại và gia tăng diện tích nhiễm bệnh trên các ruộng gieo trồng giống nhiễm, chăm sóc kém tại các vùng trồng sắn. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh khám lá cho sắn và các đối tượng bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp, nhện đỏ….
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Bệnh mốc sương, xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, ....; dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ.
Mía: đang trong giai đoạn cây con, vươn lóng. Thời kỳ cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ này mía cần nhiều nước nhất, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Thực hiện các biện pháp phòng trừ rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân..phát sinh gây hại. Lưu ý bệnh chồi cỏ có xu hướng gây hại gia tăng.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, cho thấy nền nhiệt độ thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Ngoài ra, bệnh đốm nâu, thán thư, ... phát sinh gây hại nặng nhẹ cục bộ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Triển khai các biện pháp phòng bệnh đốm nâu và thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn quả non – thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Lưu ý đảm bảo các biện pháp phòng trừ bệnh gây hại cho sầu riêng như bệnh thán thư, sâu đục thân, nấm hồng, xì mủ..hiệu quả.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.3°C đến 33.9°C, nhiệt độ trung bình 30.1°C và tổng lượng mưa là 88.2 mm, cho thấy điều kiện thời tiết trong phạm vi sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu. Ngoài ra, tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng tại các vườn kém chăm sóc, hại nặng cục bộ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Chú ý chăm sóc các vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 25 – 28°C, trung bình từ 29 – 32°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
 
Người thực hiện
Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nga
Phạm Thị Kim Phụng

 

Đã xem 340 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van.....
  • khi tuong thuy van...