THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2021

Đăng 27-08-2021 08:57 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng (cập nhật lúc 27-08-2021 09:04)

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 26.2 - 34.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 25.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.6°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 22.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 8.4mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 49.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối 25-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.(Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
35.7
28
31.8
47.3
Trong tuần
34.6
26.2
30.4
25.1
Tuần tới
33-36
24-27
28.5-31.5
50-100
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà sớm đang trong giai đoạn chắc xanh – thu hoạch; trà chính vụ đang trong giai đoạn trỗ - chắc xanh, trà muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ; Lúa Mùa 2021 (Phú Yên) giai đoạn sinh trưởng phổ biến mạ - đẻ nhánh – đứng cái; Lúa Vụ 3 (Bình Định) đang trong giai đoạn gieo mạ - đẻ nhánh rộ. Trong giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của cây lúa ở tuần này. Mặt khác, bệnh đạo ôn lá và cổ bông gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn trỗ - chín. Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ, phân bố chủ yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... phát sinh và gây hại tăng trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Đề phòng bọ trĩ, sâu cuốn lá, ruồi đục nõn,,... tiếp tục gây hại trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Chuột hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ-chín, lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Ốc bươu vàng: hại rải rác ở lúa vụ 3, vụ Mùa ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
Cây ngô: vụ Hè Thu 2021 đang trong giai đoạn phát triển thân lá, trỗ cờ - thâm râu; vụ Mùa 2021 đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Thời kỳ cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C. Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, không phải điều kiện tốt cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này khi nhiệt độ cao hơn ngưỡng thích hợp nhất của cây ngô. Ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... tiếp tục hại phát sinh gây hại cục bộ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Lưu ý sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ngô Hè Thu.
Sắn: vụ Đông – Xuân 2020 – 2021 đang trong giai đoạn tạo củ - tích lũy tinh bột; vụ Hè Thu 2021 đang trong giai đoạn cây con – PTTL. Giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh hoặc những vùng mới xuống giống. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, ....; Dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ..
Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng. Thời kỳ cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ này mía cần nhiều nước nhầt, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân..phát sinh gây hại. Lưu ý chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho thanh long phát triển là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, cho thấy nền nhiệt độ thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này; Ngoài ra, Bệnh đốm nâu, thán thư, ... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng do điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, có mưa nhiều. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn hu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này, cần bổ sung nước cho cây. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Đề phòng bệnh thán thư, sâu đục thân, nấm hồng, xì mủ..tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non, nuôi quả. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 34.6°C, nhiệt độ trung bình 30.4°C và tổng lượng mưa là 25.1mm, là điều kiện thuận lợi cho hồ tiêu sinh trưởng và phát triển, cần bổ sung nước cho cây. Ngoài ra, Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng tại các vườn kém chăm sóc, hại nặng cục bộ; Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc+ cành...hại chủ yếu ở giai đoạn quả non – chắc quả.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Tiếp tục thực hiện biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ..
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 33 – 36°C, tối thấp từ 24 – 27°C, trung bình từ 28.5 – 31.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
Người thực hiện
Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nga
Phạm Thị Kim Phụng
Đã xem 122 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...