THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 3 THÁNG 8 NĂM 2021

Đăng 04-09-2021 22:15 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng (cập nhật lúc 04-09-2021 22:28)

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 26 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.2°C, tổng lượng mưa là 66.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.6°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± .9°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 41.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 19.3mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/8-06/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
34.6
26.2
30.4
25.1
Trong tuần
32.3
26
29.2
66.7
Tuần tới
32-35
23-26
27.5-30.5
50-100
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà chính vụ đang trong giai đoạn ngậm sữa – chín – thu hoạch, trà muộn đang trong giai đoạn đứng cái – ngậm sữa; Lúa Mùa 2021 (Phú Yên) giai đoạn sinh trưởng phổ biến mạ - đẻ nhánh – đứng cái; Lúa Vụ 3 (Bình Định) đang trong giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh. Đối với thời kỳ lúa ở giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm, là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của cây lúa ở tuần này. Cần lưu ý: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... phát sinh và gây hại tăng trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Bọ trĩ, sâu cuốn lá, ruồi đục nõn,,... tiếp tục gây hại trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Chuột hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ-chín, lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Ốc bươu vàng: hại rải rác ở lúa vụ 3, vụ Mùa ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Đề phòng bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đứng cái – đòng trỗ, phân bố chủ yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Bệnh đạo ôn là và cổ bông gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn trỗ - chín.
Cây ngô: vụ Hè Thu 2021 đang trong giai đoạn phát triển thân lá, trỗ cờ - thâm râu; vụ Mùa 2021 đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Thời kỳ cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C.  Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm, điều kiện thời tiết không phải điều kiện tốt cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này khi nhiệt độ cao hơn ngưỡng thích hợp nhất của cây ngô. Ngoài ra, sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ngô Hè Thu, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... tiếp tục hại phát sinh gây hại cục bộ.
Sắn: vụ Đông – Xuân 2020 – 2021 đang trong giai đoạn tạo củ - tích lũy tinh bột; vụ Hè Thu 2021 đang trong giai đoạn cây con – PTTL. Giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Cây sắn non từ khi có 5 lá đến 20 lá, nhu cầu đối với nước có tăng lên, nhưng ở thời kỳ này sức chịu hạn của sắn khá cao. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm, là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại như: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Ngoài ra, Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh hoặc những vùng mới xuống giống.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, ....; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn. Dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ..
Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng. Thời kỳ cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Thời kỳ này mía cần nhiều nước nhầt, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ rệp sáp, rầy đầu vàng, sâu đục thân..phát sinh gây hại. Lưu ý chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm cho thấy nền nhiệt độ thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này; Ngoài ra, bệnh thán thư,đốm nâu ... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng do điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, có mưa nhiều. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Lưu ý phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm, là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong các giai đoạn này. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Lưu ý phòng bệnh thán thư, sâu đục thân, nấm hồng, xì mủ..tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non, nuôi quả. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26°C đến 32.3°C, nhiệt độ trung bình 29.2°C và tổng lượng mưa là 66.7mm, là điều kiện thuận lợi cho hồ tiêu sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng tại các vườn kém chăm sóc, hại nặng cục bộ; Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc+ cành...hại chủ yếu ở giai đoạn quả non – chắc quả.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 32 – 35°C, tối thấp từ 23 – 26°C, trung bình từ 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 50 – 100mm. Lưu ý phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.5 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29°C, tổng lượng mưa là 75mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý ... và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
Người thực hiện
Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nga
Phạm Thị Kim Phụng
Đã xem 532 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy vanHội nghị Công đoàn bộ phận KTTV Khánh Hòa giữa nhiệm kỳ 2012-2017
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy van...