THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2021

Đăng 13-12-2021 18:18 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh

 I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 24.9 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27°C, tổng lượng mưa là 324mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.4°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.7°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± 1°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 180mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 104.6mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 174mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7mm.
* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Đêm 21/11, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 22-24/11, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh.  Từ ngày 25-26/11, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 27/11-01/12, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
30.4
24.9
27.6
144
Trong tuần
29.1
24.9
27
324
Tuần tới
27-30
22-25
24.5-27.5
100-200
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: Lúa Mùa, lúa Thu Đông đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh – đòng trỗ - thu hoạch; Lúa Vụ 3 (chủ yếu ở Bình Định) đang trong giai đoạn chắc xanh - thu hoạch. Đối với giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Thời kỳ trỗ bông, làm hạt nhiệt độ tốt nhất từ 28 – 30°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, thời tiết tuần qua có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa Vụ 3. Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục gây hại lúa vụ 3 giai đoạn ngậm sữa -chắc xanh, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; Sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ,.. tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở Ninh Thuận, Bình Thuận, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ. Rầy các loại, ốc bươu vàng, chuột,... tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên các trà lúa.
Cây ngô: đang trong giai đoạn PTTL – trỗ cờ - thâm râu. Trong giai đoạn phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Đối với ngô ở giai đoạn trỗ cờ, thâm râu nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 - 25°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ngô trỗ cờ tại các vùng trồng ngô, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột,... tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
Sắn: vụ Đông – Xuân 2020 – 2021 đang trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch; vụ Hè Thu 2021 đang trong giai đoạn PTTL – tạo củ; vụ Mùa đang trong giai đoạn cây con. Đối với giai đoạn cây con, phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát triển và gây hại mạnh trên những diện tích đã nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại như: bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn,, ... gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự. Ngoài ra, cần chú ý ruồi đục lá, xoăn lá virus, đốm đen gây hại trên rau họ cà; bệnh lở cổ rễ gia tăng gây hại trên cà rốt, bí xanh, bí đỏ và rau các loại.
Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng, tích lũy đường. Thời kỳ mía đẻ nhánh, vươn lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía. Với điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay, mía bước vào giai đoạn tích lũy đường là những điều kiện rất thuận lợi cho rệp xơ trắng phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh rệp xơ trắng, bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long trong tuần qua. Bệnh đốm nâu, thán thư, ... tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh tại các tỉnh Nam Trung Bộ do điều kiện thời tiết có mưa nhiều thuận lợi cho bệnh phát triển và lan rộng.. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư và các sinh vật gây bệnh khác cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn chắc quả - chín bói. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 24.9°C đến 29.1°C, nhiệt độ trung bình 27°C và tổng lượng mưa là 324 mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua. Bệnh chết chậm, bệnh chết nhanh, tuyến trùng hại rễ... có xu hướng phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm. Lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 22 – 25°C, trung bình từ 24.5 – 27.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 100 – 200mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ không thay đổi, lượng mưa có xu hướng giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
Người thực hiện
Kiểm soát
Lê Thị Thanh Nga
Phạm Thị Kim Phụng
 
Đã xem 456 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanảnh 3
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 6