THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ TUẦN 3 THÁNG 10 NĂM 2021

Đăng 13-12-2021 18:24 bởi Admin tại mục Bản tin khí tượng

Hinh-anh
I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp
Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 25 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.8°C, tổng lượng mưa là 205mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:
Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng ± 1.2°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng ± 1.5°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng ± .9°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± .5°C.
Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 89.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 62.8mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 110mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3mm.
 

 

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01- 03/11, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 04-07/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 08-11/11, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời trở lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)
Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ
Đặc trưng
Nhiệt độ không khí (°C)
Lượng mưa
(mm)
Tối cao
Tối thấp
Trung bình
Tuần trước
31.1
26.2
28.6
115.2
Trong tuần
28.6
25
26.8
205
Tuần tới
29-32
22-25
25.5-28.5
70-120
II. Đặc trưng nông nghiệp
Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 3 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:
Lúa: vụ Hè Thu trà muộn đang trong giai đoạn chín – thu hoạch; Lúa Mùa trà chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, trà muộn giai đoạn mạ - đẻ nhánh; lúa Thu Đông đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Lúa Vụ 3 (chủ yếu ở Bình Định) đang trong giai đoạn đòng trỗ - thu hoạch. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhìn chung, thời tiết ảnh hưởng nhẹ đến việc thu hoạch lúa Hè Thu muộn, lúa vụ 3. Lúa vụ Mùa, lúa Thu Đông sinh trưởng phát triển bình thường. Ngoài ra, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục gây hại, lúa vụ 3 giai đoạn chắc xanh – chín, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; Bệnh đạo ôn lá: tiếp tục phát sinh gây hại lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ ở Ninh Thuận, Bình Thuận, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Đề phòng sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ,.. tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Ngoài ra, rầy các loại, ốc bươu vàng, chuột gây hại nhẹ - trung bình trên các trà lúa.
Cây ngô: đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Ngoài ra, sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại tăng trên ngô giai đoạn cây con – 6 lá tại các vùng trồng ngô, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ sâu keo mua thu, ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột… gây hại.
Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch; vụ Hè Thu đang trong giai đoạn PTTL – tạo củ; vụ Mùa đang trong giai đoạn cây con. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển. Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh, nhất là những vùng mới xuống giống. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Lưu ý các đối tượng sinh vật tiếp tục gây hại như: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.
Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, ....; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn. Dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,...tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ..
Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng, tích lũy đường. Thời kỳ cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Ngoài ra, với điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay, mía bước vào giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường, là những điều kiện rất thuận lợi cho rệp xơ trắng phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh rệp xơ trắng, ngoài ra, bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, mía trồng mới không sạch bệnh.
Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm, cho thấy điều kiện thời thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển; Ngoài ra, bệnh đốm nâu, thán thư, ... tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh do điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, có mưa nhiều. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư cho các vườn cây.
Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu: đang trong giai đoạn nuôi quả. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10-35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 25°C đến 28.6°C, nhiệt độ trung bình 26.8°C và tổng lượng mưa là 205 mm. cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Lưu ý: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ... có khả năng phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn quả non – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.
Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 29 – 32°C, tối thấp từ 21 – 25°C, trung bình từ 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa dao động từ 70 – 120mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước cho vùng cao, thoát nước cho vùng trũng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.
Người thực hiện
           Kiểm soát
                       Lê Thị Thanh Nga
         Phạm Thị Kim Phụng
 
 
Đã xem 537 lần BackPrintTop
Thời tiết trong nước
Nha Trangi23-29°C TP Vinhi21-26°C
Đà Nẵngi23-26°C TP Hồ Chí Minhi23-28°C
Hà Nộii20-24°C Cần Thơi24-31°C
Thời tiết quốc tế
Ảnh Ra đa
anh rada
Ảnh vệ tinh
anh ve tinh
Mô hình DB
mo hinh du bao
Hỗ trợ trực tuyến

 lien he 01 
Phòng Thông tin và Dữ liệu. Điện thoại: 058.3829639
Mobile: 0935560234
Bài viết mới
Hình ảnh
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 7
  • khi tuong thuy van...
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 2
  • khi tuong thuy vanĐoàn tư vấn Phần Lan 6
  • khi tuong thuy vanGiao hữu cầu lông