NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NÂNG CAO CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO SỚM HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT NHẰM GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Đăng 22-03-2022 09:52 bởi Admin tại mục Tin ngành

Biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn cho quá trình phát triển bền vững của tất cả quốc gia trên thế giới. Dưới biểu hiện của Biến đổi khí hậu các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều trái quy luật và khó dự đoán. Bằng chứng là những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến nhiều những trận lũ lụt, nắng nóng, siêu bão xảy ra trên toàn thế giới, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội.
          Bài toán đặt ra cho toàn ngành khí tượng thủy văn là phải làm sao dự báo, cảnh báo sớm những tác động của các hiện tượng thời tiết đến các hoạt động kinh tế xã hội trong tương lai gần một cách chính xác để giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản cho người dân, bởi những hiện tượng thời tiết này có quy mô rất rộng lớn về không gian và có sự tương tác lẫn nhau cũng như diễn biến xảy ra nhanh đôi khi chỉ là vài giờ từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc (dông, tố, lôc,…).
          Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ là đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quan trắc, Điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường và quan trắc định vị sét; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, do vị trí nằm dọc bờ biển nên hàng năm khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp những trận bão, lũ lớn. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, những năm gần đây Đài đã được đầu tư mạng lưới trạm khí tượng, thủy văn, hải văn hướng tự động hóa, ra đa thời tiết thế hệ mới, định vị sét, đầu camera quan sát trực tiếp hình ảnh trạng thái thời tiết thủy văn nguy hiểm tăng cường tần suất kiểm soát thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ nâng cao chất lượng bản tin dự báo. Song song với đó là hệ thống các máy móc được trang thiết bị nhiều hơn, các sản phẩm dự báo mô hình độ tin cậy ngày càng cao và khoảng thời gian dự báo ngày càng dài. Đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, lũ, mưa lớn,... đều được dự báo trước từ thời gian từ 2 đến 3 ngày trước khi xảy ra với độ tin cậy tương đối cao.
Ngoài ra, hiện nay với hệ thống hai trạm ra đa thời tiết được đặt tại Quy Nhơn và Nha Trang với các máy móc hiện đại đưa ra các sản phẩm của ra đa phong phú đã giúp cho dự báo viên có cái nhìn tổng thể và đưa ra các bản tin cảnh báo dông sét một cách chính xác và kịp thời. Đặc biệt hiện nay trong quá trình nghiệp vụ dự báo, được sự hợp tác, tài trợ và chuyển giao công nghệ dự báo của Phần Lan, hệ thống Smartmet được đưa vào trong công tác dự báo đã giúp nâng cao chất lượng trong công tác dự báo.