Tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nước ngầm

Đăng 22-03-2022 09:46 bởi Admin tại mục Tin ngành

Khi nhắc đến nước ngầm, hầu hết chúng ta đều có kỉ niệm về chúng và đã từng trực tiếp khai thác nguồn nước này. Đó là sử dụng gầu nước múc lên từ những cái giếng đào ngày còn bé hay là những chậu nước trong từ giếng khoan được lọc qua một bể lọc cho bớt mùi tanh và váng vàng. Hiện nay, chúng ta vẫn đang khai thác, sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nguồn nước ngầm theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, việc tiếp cận gần như không hạn chế đối với các nguồn nước ngầm và thiếu các quy tắc khai thác chuẩn cũng như chưa nhận thức đầy đủ được tính chất, đặc điểm và chất lượng của các tầng nước dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất và lượng nguồn nước ngầm cũng như tác động đến môi trường.